Avaleht | Uudiste arhiiv | Üritused | Juhatuse esimehe sõnum | ESAÜ | ESAÜ liikmetele | IIA Home  

ESAÜ juhatuse mai- ja juunikuu koosolekutel otsustati …
Juuli 25, 2007

… võtta ESAÜ liikmeiks Kristi Vinkel, Veronika Heinmets, Iren Võitra, Arik Murumägi, Źanna Kreštšenko ja Evald Normak.

… lõpetada, isikliku avalduse alusel Tiina Loo liikmelisus ning peatada Maria Ottessoni liikmelisus.

… teha Rahandusministeeriumile ettepanek kaasata Eesti Siseaudiitorite Ühing Audiitortegevuse seaduse muudatuste välja töötamisse. Kuna nimetatud seadusega soovitakse vaadata üle avaliku sektori siseauditi korraldus ja kehtestada siseaudiitori pädevusnõuded leidis ESAÜ juhatus, et õigustatud on, et ESAÜ saaks planeeritavate muudatuste osas anda omapoolse seisukoha.

… ESAÜ märgi tuntuse suurendamiseks osta ESAÜ logo ja kodulehe aadressiga pastapliiatsid ja kruusid ning teha visiitkaardid juhatuse esimehele ja tegevjuhile. Samuti uurida võimalusi teha kõikidele soovijatele ESAÜ sümboolikaga särgid.

… annetada kõrgkoolidele, mis õpetavad audiitorlust 20 eksemplari "Siseauditi Standardid ja Tegevusjuhised", et kõrgkoolid saaksid kasutada ainet õpetades kohustusliku kirjandusena ka Siseauditi Standardeid.

… annetada International University of Audentes 2007 aasta siseauditi eriala lõpetajatele igale raamat "Siseauditi Standardid ja Tegevusjuhised".

… kompenseerida osaliselt ESAÜ tegevjuhi osavõtuga ECIIA üldkoosolekust ja IIA sõsarühenduste juhtide foorumist 6.-8.juulil Amsterdamis tekkivad kulud.

… määrata suvepäevade osalustasu suuruseks ESAÜ liikmele 500 krooni. Osalustasu katab suvepäevadel seminari osa ning seetõttu väljastatakse soovi korral osalejale arve. Mitte ESAÜ liikmed tasuvad suvepäevadest osavõtul summa, mis katab kõik isiku osavõtuga seotud kulud.

… anda liikmetele teada ESAÜ raamatukogu täienemisest IIA peakorterist saadetud ja Hansapanga annetatud raamatutega.    

… allkirjastada IIA-ga sõlmitav Affiliate Agreement esitatud kujul.

Täiendav info e-kirja aadressilt juhatus@siseaudit.euAll contents of this Web site, except where expressly stated, are the copyrighted property of this IIA affiliate.
Avaleht | Uudiste arhiiv | Üritused | Juhatuse esimehe sõnum | ESAÜ | ESAÜ liikmetele