Skip to Content

Welcome to the IIA Vietnam Chapter!

Become a Member

Chapter News and Events

Tư cách chính thức của Phân viện IIA Việt Nam (IIA Vietnam Chapter) đã được Hội đồng Quản trị của IIA Toàn cầu thông qua vào ngày 08/09/2022 dựa trên phê duyệt của Ủy ban Quan hệ Quốc tế (IRC) để đại diện và trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế IIA.

IIA Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với quyền lực cao nhất thuộc về các thành viên IIA tại Việt Nam thông qua một Hội đồng Quản trị có hiệu quả theo thông lệ quản trị tốt nhất.

Ngay sau khi được thành lập, với sự bảo trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý thị trường, các nhà tài trợ và các đơn vị hỗ trợ chuyên môn, IIA Việt Nam sẽ thực hiện cuộc khảo sát về thực trạng triển khai chức năng Kiểm toán Nội bộ (KTNB) tại các đơn vị trên phạm vi cả nước trong tháng 09 và tháng 10/2022. Kết quả khảo sát sẽ được công bố và hội thảo vào đầu tháng 11/2022 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo IIA Toàn cầu, đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý thị trường, các nhà tài trợ, các đơn vị hỗ trợ chuyên môn và khách mời đến từ các đơn vị tham gia khảo sát, các thành viên IIA, cùng các bên liên quan khác.

Từ tháng 11/2022, IIA Việt Nam sẽ có kế hoạch triển khai liên tục các hoạt động kết nối hội viên, chia sẻ kiến thức chuyên môn, thúc đẩy các thông lệ quốc tế, hỗ trợ thể chế v.v. với sự phối hợp và bảo trợ của các bên có lợi ích liên quan.

Interested in becoming a member?

Membership means access to our standards, guidance, networking, opportunities, and savings on world-class training.

Become a Member

Upcoming Events Block

Interested in becoming certified?

Earning a professional credential is essential to strengthening your knowledge base and be distinguished from your peers.

Become Certified
Find your local chapter.

Find your local IIA Chapter

Search The Map