Skip to Content

Building Awareness Champions

2021 Building Awareness Champions

Congratulations to our 2021 Building Awareness Champions!

Rising to the challenges continued by a global pandemic, these Affiliates and Chapters promoted the internal audit profession in May during International Internal Audit Awareness Month. Through a variety of events and awareness campaigns designed to inform and engage, they shared their passion for internal auditing, raising awareness of the profession and helping stakeholders understand the value of internal audit in their organizations.

 • IIA–Alaska
 • IIA–Albania
 • IIA–Argentina
 • IIA–Azerbaijan
 • IIA–Bahamas
 • IIA–Barbados
 • IIA–Baton Rouge
 • IIA–Bermuda
 • IIA–Birmingham
 • IIA–Botswana
 • IIA–Brazil
 • IIA–Brazos Valley
 • IIA–Calgary
 • IIA–Central Arkansas
 • IIA–Central Florida
 • IIA–Central Iowa
 • IIA–Central New York
 • IIA–Central NoDak
 • IIA–Central Ohio
 • IIA–Central Penn
 • IIA–Chattanooga
 • IIA–Chicago
 • IIA–Chile
 • IIA–Chinese Taiwan
 • IIA–Costa Rica
 • IIA–Coastal Georgia
 • IIA–Columbia
 • IIA–Columbus
 • IIA–Cyprus
 • IIA–Dallas
 • IIA–Denver
 • IIA–Detroit
 • IIA–Dominican Republic
 • IIA–East Tennessee
 • IIA–Ecuador
 • IIA–Edmonton
 • IIA–El Paso
 • IIA–El Salvador
 • IIA–Estonia
 • IIA–Finland
 • FLAI
 • IIA–Florida West Coast
 • IIA–Fort Wayne
 • IIA–Fox Valley Central Wisconsin
 • IIA–Ghana
 • IIA–Greece
 • IIA–Guatemala
 • IIA–Guyana
 • IIA–Haiti
 • IIA–High Plains
 • IIA–India
 • IIA–Indianapolis
 • IIA–Indonesia
 • IIA–Kansas City
 • IIA–Kenya
 • IIA–Lansing
 • IIA–Las Vegas
 • IIA–Lebanon
 • IIA–Lehigh Valley
 • IIA–Los Angeles
 • IIA–Madison
 • IIA–Malawi
 • IIA–Miami
 • IIA–Middle Georgia
 • IIA–Mongolia
 • IIA–Montreal
 • IIA–Nashville
 • IIA–New Orleans
 • IIA–New York
 • IIA–New Zealand
 • IIA–Nicaragua
 • IIA–Nisqually
 • IIA–North Central Florida
 • IIA–Northeast Florida
 • IIA–Northeast Ohio
 • IIA–Northeastern Pennsylvania
 • IIA–Northern California East Bay
 • IIA–Northwest Ohio
 • IIA–North Jersey
 • IIA–Ottawa
 • IIA–Ozarks
 • IIA–Palm Beach County
 • IIA–Panama
 • IIA–Paraguay
 • IIA–Philadelphia
 • IIA–Philippines
 • IIA–Pittsburgh
 • IIA–Portland
 • IIA–Qatar
 • IIA–Raleigh-Durham
 • IIA–Red River Valley
 • IIA–Rochester
 • IIA–Sacramento
 • IIA–Salem
 • IIA–San Antonio
 • IIA–San Diego
 • IIA–San Gabriel Valley
 • IIA–Saskatchewan
 • IIA–Seattle
 • IIA–Singapore
 • IIA–Sioux Falls
 • IIA–Slovenia
 • IIA–South Africa
 • IIA–Southwest Florida
 • IIA–Southwest Virginia
 • IIA–Spokane
 • IIA–St. Louis
 • IIA–Tanzania
 • IIA–Topeka
 • IIA–Toronto
 • IIA–Trinidad and Tobago
 • IIA–Tulsa IIA–Turkey
 • IIA–United Arab Emirates
 • IIA–Uganda
 • IIA–Uruguay
 • IIA–Vancouver
 • IIA–Vancouver Island
 • IIA–Venezuela
 • IIA–Washington, DC
 • IIA–Western Carolinas
 • Gentera, headquartered in Mexico

Building Awareness is year-round.

Look for news soon about the 2022 campaign.
http://www.theiia.org/Awareness