Skip to Content

IIA Albania Topics

​Mirësevini në IIA Albania

Albanian Institute of Internal Auditors (AIIA) është Instituti lokal i Institutit të Audituesve të Brendshëm (IIA), një organizatë​ profesionistësh që vepron në fushën e auditimit të brendshëm, riskut dhe kontrolleve të brendshme. E themeluar në 2010, nga një grup profesionistësh që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin privat dhe publik, AIIA është e vetmja organizatë profesionale për audituesit e brendshëm në Shqipëri.AIIA mbështet dhe promovon Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe i përkushtohet zhvillimit dhe përparimit të profesionit të auditimit të brendshëm.

Qëllimi ynë është të bashkojë profesionistët e auditimit të brendshëm me botën e jashtme. Duke vizituar faqen tonë dhe u anëtarësuar, të gjithë profesionistët e interesuar do të mësojnë më shumë mbi auditimin e brendshëm dhe zhvillimet e kesaj ​fu​she.

Building Awareness Champions

We are pleased to be a 2023 Building Awareness Champion!

During Internal Audit Awareness Month in May, we shared our passion for internal auditing, promoting the profession through a variety of events and campaigns designed to inform and engage, raise awareness, and help stakeholders understand the value of internal audit in their organizations.

Membership

As a member of IIA Albania, an internal auditor achieves recognition as a professional, dedicated to maintaining high standards and a code of ethics that earns respect, trust, and competence.

Become a Member

Unlock your door to opportunity

IIA Albania certification set you apart from other professionals unlocking your full potential and opening up countless doors of opportunity for career growth and success see what awaits you on the other side of the door.

Go To Certifications

Interested in becoming a member?

Membership means access to our standards, guidance, networking, opportunities, and savings on world-class training.

Become a Member

Committee Members login here

Committee Members login